top of page

Çalışma Alanları

Türkiye’de sanat tarihinin gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak için kültürel mirasın korunmasına yönelik sürdürülebilir projeler hayata geçirmek.

 

Sanat tarihi ana bilim dalı altında; görsel sanatların tarihsel evrimini kapsayan tüm (mimarlık, resim, heykel, el sanatları, müzik, sahne sanatları vb. ) başlıklar altında faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak.

 

Sanat tarihi araştırmalarının geliştirilmesi amacıyla kongre, sempozyum, panel, konferans, seminer, yarışma gibi bilimsel toplantılar düzenlemek, dokümantasyon ve enformasyon sağlamak.

 

Sanat tarihçileri, arkeologlar, mimarlar, rehberler, müzeciler, restoratörler, konservatörler ve diğer ilgili sosyal bilimler alanlarından (Tarihçiler, sosyologlar vb.) kişilerle iletişim sağlayarak interdisipliner araştırma ve projelerde bulunmak.

 

Uluslararası faaliyetler yaparak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlarla ortak projelerde bir araya gelerek Türkiye’nin kültür sanat birikimini görünür hale getirmek.

 

Üyeler arasındaki sürekli iletişimi kurmak için duyuru, dergi, bülten, dijital yayınlar, internet faaliyetleri ve benzeri yayınlar yapmak.

 

Sanat tarihi alanında çalışma yapan mezun veya öğrencileri ile işverenler arasında köprü vazifesi kurmak. Alanında uzman kişilerin doğru istihdam edilmesinde destek sağlamak.

bottom of page