top of page

Sanat Tarihi
Araştırmaları Derneği

STA, sanatın ve kültürel mirasın tanıtılması, anlaşılması, korunması, ve bu alanlarda yapılan araştırmaların yaygınlaştırılması amacıyla faaliyet gösterir. Sanat tarihi araştırmalarını çoğaltmak, araştırmaları geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak, akademik ve sanatsal üretimi teşvik etmektedir. 

Sanatın tarihsel, estetik ve toplumsal boyutlarını derinlemesine keşfeden, multidisipliner bir yaklaşımla araştırmalar yürüten bir dernek olarak, ulusal ve uluslararası düzeyde etkili bir paydaş olmayı hedefliyoruz. Vizyonumuz, sanat tarihinin önemini vurgulayarak, toplumun sanata ve kültürel mirasa olan ilgisini artırmak ve sanat tarihini gelecek kuşaklara taşıyarak sürdürülebilir bir miras bırakmaktır.

  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
bottom of page