“Vefatının 100. Sene-i Devriyesi Sultan II. Abdülhami̇d Han’ın Sanata Yaklaşımı” Programı

10 Mayıs 2018 / Beyazıd Devlet Kütüphanesi’nde gerçekleşen “Vefatının 100. Sene-i Devriyesi Sultan II. Abdülhami̇d Han’ın Sanata Yaklaşımı” Programı bir konferans, sergi ve Giselle Bale gösterimi olarak hazırlanmıştır.

Abdülhamid Han Dönemi Sanata Yaklaşım Paneli
34 yıllık saltanat hayatında 1552 eser bırakan Abdülhamid’in yaptırdığı dini ve sivil mimari, kitap ve fotoğraf koleksiyonu ayrıca ahşap ustalığı hakkında konular anlatılmıştır.

Yrd. Doç. Ahmet Vefa Çobanoğlu
II. Abdülhamid Han Dönemi Dini Mimari
Dr. Aslıhan Erkmen
Sultan II. Abdülhamid Han’ın Kitap Merakı
Dr. Ilona Baytar
Marangoz Padişah Sultan II. Abdülhamid
ve Dönemin Mobilyaları

Dr. Müjde Dila Gümüş
II. Abdülhamid Dönemi’nde Milli Mimari

“19.yy II. Abdülhamid Han Dönemi Saat Kuleleri” Sergisi
Osmanlı Sarayı, fotoğrafla Sultan Abdülaziz döneminde tanışsa da; Abdülhamit Han bu işe daha büyük ihtimam göstererek dünyanın en büyük fotoğraf koleksiyonunu oluşturmak istemiştir. Osmanlı kentlerini tanıtan manzara fotoğraflarıyla, Abdülhamid döneminde yaptırılan farklı şehirlerdeki “Saat Kuleleri”nden oluşan 14 fotoğrafın sergisi yapılmıştır.

“Giselle” Bale Gösterimi
Tiyatroyu seven padişahın Yıldız’daki Saray Tiyatrosu’nda opera, operet ve çeşitli yabancı oyunları izlediği bilinmektedir. Paris’de izlediği ”Giselle” balesini o kadar beğenir ki Padişahlığında bu balenin sarayda sergilenmesini ister. Balenin dramatik finali onu üzdüğü için, finalini değiştirir ve sultanın isteği ile mutlu bir sona çevrildiği söylenir. Abdülhamid’in zevkle izlediği “Giselle” balesinin performans kaydı da programda yer almıştır.Y

Yer: Beyazıt Devlet Kütüphanesi
Tarih: 10 Mayıs 2018
Saat: 12.00