Sanat Tarihi

Cumhuriyetimizin ilk yıllarından itibaren, Ortaöğretim kurumlarında,genel kültür derslerine ve sanat tarihine konularına ağırlık verilmiştir. Belli bir süre, tarih ve resim dersleri içinde bahsedilen sanat tarihi, Türkiye’de 1952 yılında ise ilk kez bağımsız bir ders olarak müfredata alınmıştır. Bunu takip eden süreçte; ortaöğretim müfredat programlarında, sanat tarihi dersleri zorunlu ders olarak yer almış olmasına rağmen önce bazı alanlar için seçmeli , sonra tamamen seçmeli ders haline gelmiştir. Günümüzde ise güzel sanatlar liseleri hariç, diğer liselerde seçmeli ders durumundadır.