Kültür Tarihi Konuşmaları | II.Dünya Savaşı ve Sinema

Kadıköy Belediyesi ve Sanat Tarihçileri Derneği ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Kültür Tarihi Konuşmaları programının konusu II. Dünya Savaşı ve Sinema’ydı. II. Dünya Savaşı ile sinemanın ilişkisi filmler üzerinden anlatıldı.

Sinema dili, sinemanın kendi sözcüklerini bir araya getirmesiyle cümlelerini oluşturup, olay örgüsü, karakter/tip ile birlikte dinleyene ve izleyene neyi anlatmak istiyorsa onu sunan bir anlatım biçimidir. Bu da bize sinemanın tarihsel bakış açısıyla okunması ve çıkarımlar yapılmasına olanak sağlamaktadır.

Kurgunun ise, kamuoyu oluşturabilmek ve düşünceleri değiştirmekten tutun da toplumu etkileyebilmeye kadar giden bir özelliği vardır.
Seçtiğimiz filmler üzerinden ülkelerin ideolojik yapılarına karşın sinema gösterdikleri izlenim ve tutum inceledi. Senaryo seçimleri, kurgu, diyaloglar ve çekim teknikleri üzerinden izleyiciye geçmesi sağlanan fikirler tartışıldı.

Konuşmacılar
Er Ryan ı kurtarmak | Amerikan Savaş Propagandası anlatımı
Alaattin Cem Özdemir, 
Land and Freedom | Savaş Psikolojisinin Sinemaya Yansımaları Üzerine
Ahmet Onur Yedikardeş, 
Alman Sinemasında İkinci Dünya Savaşı İzleri
Emre Macit