Çalışma Konularımız ve Alanlarımız

  • Türkiye’de sanat tarihinin gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak için kültürel mirasın korunmasına yönelik projeler yapmak.
  • Sanat tarihi ana bilim dalı altında; görsel sanatların tarihsel evrimini kapsayan tüm (mimarlık, resim, heykel, el sanatları, müzik, sahne sanatları vb. ) başlıklar altında faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak.
  • Sanat tarihi araştırmalarının geliştirilmesi amacıyla kongre, sempozyum, panel, konferans, seminer, yarışma gibi bilimsel toplantılar düzenlemek, dokümantasyon ve enformasyon sağlamak.
  • Sanat tarihçileri, arkeologlar, mimarlar, rehberler, müzeciler, restoratörler, konservatörler ve diğer ilgili sosyal bilimler alanlarından (Tarihçiler, sosyologlar vb.) kişilerle iletişim sağlayarak interdisipliner araştırma ve projelerde bulunmak.
  • Uluslararası faaliyetler yaparak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlarla ortak projelerde bir araya gelerek Türkiye’nin kültür sanat birikimini görünür hale getirmek.
  • Üyeler arasındaki sürekli iletişimi kurmak için duyuru, dergi, bülten, dijital yayınlar, internet faaliyetleri ve benzeri yayınlar yapmak.
  • Sanat tarihi alanında çalışma yapan mezun veya öğrencileri ile iş verenler arasında köprü vazifesi kurmak. Alanında uzman kişilerin doğru istihdam edilmesinde destek sağlamak.